Pin
Send
Share
Send


המקור האטימולוגי של הקמפיין מקורו בלטינית קמפיין שמקורו בתורו קמפוס ("שדה" ). המונח נולד להתייחס אליו שדה שטוח ופתוח שאינו מציג תלויים או קצוות גסים.

קמפיין הוא גם ה- מערכת פעולות המתבצעות מתוך כוונה להשיג יעד מסוים . ניתן לפתח קמפיינים מחברה אזרחית (באמצעות ארגונים לא ממשלתיים, עמותות אזרחים וכו ') או דרך מפלגות פוליטיות. לדוגמא: "הזמר מפעיל קמפיין נגד קרב שוורים בשטח ספרד", "קמפיין חדש נגד טבק מקדם חיים בריאים יותר", "אני אוספת חתימות לקמפיין לטובת תרומת איברים".

זה ידוע כ קמפיין פוליטי או מערכת בחירות לפעולות שמפתחת מפלגה פוליטית במטרה להשפיע על החלטת הבוחרים מול הבחירות. ה מדינות בדרך כלל הם מסדירים את התפתחותם של קמפיינים פוליטיים בכדי למנוע התעללות ואי חוקיות. מימון קמפיין והתקופה בה הם יכולים להתבצע מוסדרים על ידי חוק .

לקמפיינים פוליטיים היבטים שונים. מצד אחד המועמדים יוצאים לרחובות ומבצעים אירועים ציבוריים כדי להראות עצמם קרובים לבוחרים. בהקשר זה, אנשים מתקבלים לעיתים קרובות או מצטלמים עם ילדים. מצד שני, הקמפיינים מציגים את פרסומי המועמד על פוסטרים או בתקשורת (עיתונים, טלוויזיה, אינטרנט ).

מעניין לציין כי בשנים האחרונות, עם הקידום של טכנולוגיות חדשות, נוצר המונח קמפיין פוליטי אינטראקטיבי. בביטוי זה אנו מנסים לתת את השם לפעולות שהמועמדים לבחירות מבצעים בתחום האינטרנט ועם שאר טכנולוגיות המידע על מנת להפיץ את תוכניתם ולקבל את קולות האזרחים.

באופן ספציפי, בדרך זו מה שנעשה הוא להמר בחוזקה על רשתות חברתיות שיאפשרו למועמד להיות באינטראקציה רציפה עם המצביעים האפשריים אליהם הוא יודיע לכל אחד ואחת מצעדיו במהלך הקמפיין.

אחת קמפיין פרסום מצד שני, מדובר במערך של אסטרטגיות מסחריות להפצה ולהכריז על א מוצר או שירות .

כל חברה או עסק המעוניינים לשפר את תוצאותיו, הן מבחינת כמות הלקוחות והן מההטבות, חשוב שתבצעו קמפיין כזה, שכפי שלא יכול היה להיות, יונח בידי מומחים. של המגזר להשגת היעדים האמורים.

אנשי מקצוע אלה בתחום הפרסום לא יהססו לתכנן ולהשיק את אחד ממסעות הפרסום הללו שיורכב מהשלבים הבאים: הגדרת המטרות שתושג, ניתוח מקיף של האלטרנטיבות השונות שקיימות לבצע את הקידום, בחירת האלטרנטיבות לשימוש, בדיקת יעילות הבחירות, השקת הקמפיין ולבסוף מה תהיה השליטה וההערכה של התוצאות שהושגו.

בשדה הכוחות המזוינים, סוף סוף, א קמפיין צבאי זוהי מערכת של פעולות מלחמה שמתרחשות באותו מקום ובאותה תקופה.

Pin
Send
Share
Send