Pin
Send
Share
Send


מלטינית אתה מתאמןה קיבולת זו הפקולטה של ​​משהו לאכלס דברים מסוימים בתוך א מסגרת מוגבלת בדרך כלשהי. לדוגמא: "קיבולת האצטדיון התמלאה בקצת יותר משעה", "אנחנו עדיין צריכים לסחוב שני תיקים, אבל לתא המטען אין יותר יכולת", "הכד הזה מכיל שני ליטר", "אני חושב שאנחנו עומדים לרוקן את כושר ההפקדה".

בתחום של מדעים יש דיבורים על סוגים שונים של יכולות. ה קיבולת חשמלית זה מוגדר כמאפיין של הקבלים (או הקבלים) שמבסס את הקשר בין הפרש המתח (הפרש הפוטנציאל) של לוחות הקבלים לבין המטען החשמלי המאוחסן בו.

ה קיבולת חום לעומת זאת, היא החלוקה בין כמות האנרגיה המועברת ל מערכת או גוף בפרוצדורה ובשינוי הטמפרטורה שהוא רושם.

קיבולת, לעומת זאת, היא מיומנות ה מיומנות וה התאמה זה מאפשר אחד אדם השלים משימה בהצלחה: "הוא אדם בעל יכולת גדולה שמגיע לו הזדמנות לנהל את החברה", "לורד אין את היכולת לפתור בעיה כזו", "אף אחד לא הטיל ספק ביכולת שלך, אבל האמת היא שאין לך ניסיון לפתור את זה".

בעוד שמונח זה מבולבל לרוב עם "כישרון", יש צורך להבהיר את ההבדלים בין השניים, כמו גם את המוזרויות של האחרונים, שגם הם מובנים לעתים קרובות לא נכונים. היכולת מובנת כתנאים שאדם עומד בה כדי ללמוד ולעבד שדות ידע שונים, המובנים כ סדרת כלים טבעיים, שימשו אותה או לא. כמו גם במשמעותו המכונה מיכל או בריכה, הוא מדבר עליו שטח פנוי לצבור ולפתח מושגים ומיומנויות.

מקובל מאוד לדבר על יכולת במובן כללי, גם כאשר נושא השיחה הוא תחום מסוים. ובעצם, אמנם אין זה נכון לומר כי "למישהו יכולת רבה לנגן בפסנתר", אולם מושג זה הוא רחב יותר, ויש להשתמש בו לתיאור גמישות נפשית של אדם, כמה קל זה מדגים כשפנים אליו אתגר אינטלקטואלי חדש, מה שלא יהיה. כאן זה מבולבל עם כישרון.

הכישרון קשור לפעילות או תחום ידע מסוים, למרות שיש כמה דרכים להבנתו. הנפוץ ביותר הוא להשתמש בו כמילה נרדפת ל כושרבהתייחס לאותו חלק מהיכולת של אדם שמשמש באופן ספציפי להפנמת מושג או משמעת (למשל: נגינה בפסנתר). מצד שני, יש הרואים כי כישרון הוא הסט שנוצר על ידי כישורים טבעיים, מסירות ללמוד ולהשתפר, והתוצאה המתקבלת לאחר זמן של עבודה אינטנסיבית.

בהחלט, אנו בני האדם מבזבזים את מרבית היכולת הנפשית שלנו, בהתאמה לאחוז קטן, מספיק כדי לחקות את חיי זקנינו, בזמן שאנחנו גורמים לעצמנו להאמין שאנחנו בונים את הדרך שלנו. מחוץ למחקרים מדעיים ששואפים לתרגם סוגיות אלו למספרים, לעתים קרובות אנו מגלים בעצמנו כישורים שמעולם לא חקרנו, וכשאנחנו יוצאים להרפתקה של למידה והתמחות, אנו לומדים להכיר אחד את השני יותר, מתוך הבנה כי גבולות הם רחוקים הרבה יותר משחשבנו.

בשבילו נכון ה יכולת משפטית זוהי יכולתו של נושא לבצע בעלות על חובות וזכויות באופן אישי. ה יכולת לעבוד מצד שני, הכוח המשפטי הוא זה שמבסס את יעילותן של הפעולות המתבצעות בהתאם למצב הזוגי של האדם.

Pin
Send
Share
Send