Pin
Send
Share
Send


המונח פער , נגזרת של המילה הפרנקית ברוקה ("שבור" ), משמש לשם שמות א שבירה , סדוק או פתיחה . לרוב משתמשים במושג כדי להתייחס לפריצות בקירות או בקירות. לדוגמא: "הפער בחומת המבצר אפשר לפולשים להיכנס".

עם זאת, ניתן ליישם את הפער באזורים שונים, כמו פגיעת ראש או שבר בקדמתו לחימה . המילה משמשת גם ב- חוש סמלי לקרוא את הפרצה שבה משהו מתחיל לאבד את הוודאות שלו או ביטחון : "ההסבר של הנשיא הותיר פער ששימש את האופוזיציה לביקורת חריפה"..

עם זאת, עלינו גם לקבוע שיש מה שמכונה שיש פערים. אפשר לומר שהוא סוג שיש שיש שמאופיין בעיקר בכך שהוא מורכב משברים בעלי צורות שונות אך זוויתיים מאוד שיש בהם גם את המוזרויות שיש צבעים שונים המעניקים לו נוכחות שונה.

תחת המונח פער עלינו להדגיש גם את קיומם של אמצעי תקשורת שכותרתו בדרך זו. אנו מתייחסים לשבועון "Gap" שהוקם בשנת 1985 באורוגוואי, העוסק בסוגיות פוליטיות ותרבותיות כאחד. חשוב להדגיש כי פרסום זה מקורו בשבועון הקודם המכונה "מרץ" שנסגר בעשור של שנות ה -70 על ידי הדיקטטורה הממשלתית של הרגע.

עבור גיאולוגיה , פער הוא א קונגלומרט הוא נוצר עם שברי סלע קטנים אליהם מצטרף סוג כלשהו של מלט טבעי. על פי תהליך ההדרכה, אנו יכולים לדבר על פערים שונים: פער משקע הוא מופיע כאשר האבנים, הקליפות וגופות אחרות נקברו על ידי משקעים עדינים מאוד, שאחרי התבססות כלאו אותם (למשל הטיליטה); א פער וולקני לעומת זאת, זה שמורכב מהריסת סלעים געשיים; א פער טקטוני לבסוף, הוא נוצר כשיש החלקה בין שתי שפתות התקלה (כמו במקרה של המילונית).

חשוב לזכור כי הקונגלומרט של הפערים נוצר תמיד על ידי שברים זוויתיים וגדולים מ- 2 מילימטרים, שלא כמו רכיבי החול. יש את פער מונוגני (עם רכיבים מאותו אופי) וה- פער פוליגני (עם אלמנטים מסוגים שונים).

בנוסף לכל זה שחשפנו, אנו יכולים גם להבהיר כי ישנם כמה ביטויים אדגבריים העושים שימוש במונח הנ"ל שאנו מנתחים. ביניהם יש כזו שמשתמשת בתדירות גבוהה מאוד בתחום ההסברתי. זה דווקא הביטוי "בפער". איתו, מה שמתברר הוא שמישהו עובד או נאבק בנושא מסוים.

באותו אופן גם הביטוי המילולי "היכו בפער". במקרה זה יש לו כמה משמעויות, כאשר הנפוצה ביותר היא זו הקובעת שמשמעותה היא שמישהו נרדף במטרה ברורה להפיל אותו.

Pin
Send
Share
Send