Pin
Send
Share
Send


הוא הסביבה הוא מה שמקיף משהו או מישהו . לדוגמא: הביטוי "מרטין נפל לסם בגלל ההשפעה הרעה של סביבתו" מציין כי זה אדם הוא היה מתחיל להתעצם מהלחץ או העצות של הנבדקים איתם חלק את חייו.

במובן זה, נצטרך לומר שאנחנו מדברים על מה שמכונה הסביבה החברתית. זוהי מערכת הנסיבות ותנאי העבודה, המשפחתית, החינוכית או הכלכלית המקיפה כל אדם. כלומר, זו התרבות בה גבר או אישה ההם גדלו והתחנכו.

הוא סביבה עסקית , בינתיים, מצביע על המסגרת החיצונית שמשפיעה על התפתחות הפעילות של א חברה : "מדינה זו אינה מאופיינת בכך שהיא מציעה סביבה עסקית מתאימה לניהול עסקים, ולכן חברות זרות לא רוצות להשקיע כאן". מערכת המס, תמיכת המדינה וחקיקה הם חלק מהגורמים המרכיבים את הסביבה העסקית.

הרעיון של סביבה טבעית זה קשור לסביבה וכולל אוויר, נוף, צמחיה וחיות בר: "הקיץ נשכור בית שנמצא באמצע סביבה טבעית מדהימה", "התפאורה מייחדת את המלון הזה: לכל החדרים נשקף נוף לאגם".

בענייני איכות הסביבה יש להדגיש כי קיים כיום דאגה רבה לשמירה על הסביבה וטיפול בה הן כדי לשמור עליה בתנאים הטובים ביותר והן להבטיח כי לאדם יש איכות חיים טובה בהרבה ממה שהיה בו הרגעים האלה

מכאן המודעות לצורך לפעול למניעה והפחתה דרסטית של מצבים שמה שהם עושים פוגם משמעותית בסביבה הטבעית הנזכרת. בין אלה שניהם זיהום בכלל וייעור יערות, פגיעה בשכבת האוזון וניצול יתר של אנרגיה. לפיכך, מה שמבקש הוא להשיג את ההגנה על הסביבה, את הקיימות הסביבתית, ולשם כך הם מפתחים, למשל, מהן אנרגיות מתחדשות כמו גם טכנולוגיות שונות שמטרתן לצמצם את הזיהום וההוצאות בצורה מוחשית. אנרגטי

בין הטכנולוגיות הללו ניתן למצוא גם שימוש בכלי רכב חשמליים, המפחיתים את צריכת הנפט ואת רמות ה- CO2 המשתחררות לאווירה, כמו אוטומציה ביתית. זה מורכב מסדרת מערכות המאפשרות לכל אזרח בביתכם לצמצם את הוצאות האנרגיה שלו על ידי ניצול האור הטבעי או על ידי תכנות, לחסוך, כל אחד ואחד מהמכשירים האלקטרוניים שלהם.

באזור של מתמטיקה , הסביבה היא קבוצת הנקודות השכנות לאחר. עבור מדעי המחשב מצד שני, הסביבה מתייחסת לתנאים החיצוניים שמערכת מחשבים דורשת לצורך פעולתה הנכונה (סוג תכנות, מכונה ספציפית וכו ').

שימוש נוסף במילה סביבה בתחום של טכנולוגיה בואו נתייחס סביבת שולחן עבודה (או סביבת שולחן עבודה, באנגלית). זה בערך תוכנה המאפשרת למשתמש להשתמש ב מחשב בצורה פשוטה וידידותית בזכות ממשק גרפי מתאים.

Pin
Send
Share
Send