Pin
Send
Share
Send


בסלאבית איפה המקור האטימולוגי של המונח שמעסיק אותנו עכשיו. וזה שהוא נובע מהמילה "סלאבית", שאליה מתווסף הסיומת "-טוד", שניתן לתרגם כ"איכות ".

עבדות הוא ה מדינת העבדיםאדם שזה תחת תחום של נושא אחר וזה, אפוא, חסר חופש ). הרעיון מאפשר להתייחס ל מוסד משפטי המגדיר את מצבם האישי של העבדים.

הקולנוע קיבל השראה פעמים רבות בעבדות. דוגמה טובה לכך היא הסרט "12 שנות עבדות", שזכה בשלושה פרסי אוסקר בשנת 2014: הסרט הטוב ביותר, התסריט המותאם ביותר ושחקנית המשנה הטובה ביותר.

סטיב מקווין הוא במאי הסרט העלילתי הזה בהשראת חייו של דמות בשר ודם: סולומון נורת'אפ, אפרו-אמריקאי שנולד חופשי אך נחטף בשנת 1841. לפיכך, הוא נמכר כעבד לעבודה במטעים של כותנה מאזור לואיזיאנה. מצב ממנו סבל במשך שתים-עשרה שנים.

היסטוריונים טוענים כי העבדות נוצרה עם השימוש בעבודתם של אותם שבויים לאחר א מלחמה . בזמנים מרוחקים יותר נורו אנשים אלה, אם כי בהמשך העדיף להשתמש בהם כעבדים כדי להשיג תועלת כלכלית או שירות.

העבדות התקבלה והגנה בימי קדם. למעשה, פילוסופים אוהבים אריסטו הם חשבו שזה משהו טבעי. במהלך כיבוש אירופה של אמריקה העבדות הגיעה לשיאה והייתה חיונית להצלחתה של חברה .

האירופים היו זקוקים לעבודה זולה בכדי לממש את תכניות ההרחבה שלהם. זו הסיבה ששעבדו את ילידי הארץ הקדמונים אמריקה והם הביאו עבדים מ אפריקה . כך קמה סחר בעבדים , שם קנו ונמכרו אנשים שחורים בשווקים כאילו היו חפצים.

עם הזמן התפתחה תנועה אנטי-עבדות חזקה שהבקיעה בה המאה ה -18 . ה אנשי ביטול הם התבססו על רעיונותיהם של איור והם אישרו שכל הגברים צריכים להיות בעלי אותן זכויות. היה גם מניע כלכלי שעזר לבטל את העבדות: ה המהפכה התעשייתית שהסתמכו על עבודה בתשלום ולא על עבדות.

חשובה ברמה ההיסטורית היא זו המכונה מלחמת האזרחים שהתרחשה בארצות הברית בין 1861 ל- 1865. צפון ודרום המדינה נפגשו בתחרות זו, בה ציין האזור הראשון כי דגל במדיניות לביטול, ואילו שהשני הגן על העבדות בכל מחיר, מכיוון שהוא מקיים את כלכלתו, שהיא בעצם החקלאות.

למרבה המזל הצפון ניצח וזה אפשר לבטל את העבדות במדינה, זו הייתה הפעולה שאפשרה להניח את היסודות למה שתהיה התנועה לזכויות האזרח של אזרחי ארצות הברית.

נכון לעכשיו, העבדות אסורה באופן רשמי ברוב המדינות, אם כי עדיין קיימות משטרים לניצול עבודה שדומים לפרקטיקות מקדימות. המאה ה -18 .

Pin
Send
Share
Send